บริการฟรีเว็บโฮสติ้ง (Free Web Hosting) เป็นบริการที่เปิดให้ท่านสามารถสมัครใช้บริการเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting Service) กันได้อย่างฟรี ๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพียงจดทะเบียนโดเมนเนม ต่ออายุโดเมนเนม หรือย้ายโดเมนเนมของท่านมาต่ออายุกับเรา ก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอใช้บริการ Free Web Hosting ของเราได้เลยทันที ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม!

รายละเอียดบริการฟรีเว็บโฮสติ้ง

 • พื้นที่ใช้งาน (Disk Space): 25 MB
 • แบนวิดธ์ (Bandwidth): 1 GB ต่อเดือน
 • สร้างสับโดเมนย่อย (Subdomain) ได้ 1 ชื่อ
 • รองรับการอัพโหลดหน้าเว็บไซต์ผ่าน FTP
 • จัดการโฮสติ้งด้วย DirectAdmin Control Panel
 • รองรับภาษา HTML เท่านั้น
 • ไม่รองรับ PHP และ MySQL

การสมัครใช้ฟรีเว็บโฮสติ้ง

 1. จดโดเมน ต่ออายุโดเมน หรือย้ายโดเมนมาอยู่กับเรา
 2. แจ้งความประสงค์ขอใช้ฟรีโฮสติ้งต่อเจ้าหน้าที่
 3. รับรายละเอียดใช้บริการทางอีเมล

ต้องการจดโดเมนเนมกับเรา คลิกที่นี่

เงื่อนไขการใช้บริการฟรีเว็บโฮสติ้ง

 • บริการฟรีเว็บโฮสติ้งสามารถใช้ได้กับทุกโดเมนเนมที่ยังคงสถานภาพการใช้บริการกับ SiamLiveHost เท่านั้น
 • โดเมนเนมที่จะขอเปิดใช้บริการนี้ ต้องเป็นโดเมนเนมที่ชำระค่าบริการเต็มจำนวนในอัตราปกติแล้วเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับโดเมนเนมที่ผ่านการจดทะเบียน หรือต่ออายุในราคาโปรโมชั่นหรือส่วนลดพิเศษใด ๆ ได้
 • อนุญาตให้ใช้บริการฟรีเว็บโฮสติ้งกับโดเมนเนมที่ยื่นขอสิทธิ์เท่านั้น
 • บริการฟรีเว็บโฮสติ้ง จะหมดอายุตามวันหมดอายุของโดเมนเนมที่ใช้บริการ หากโดเมนเนมได้รับการต่ออายุ บริการฟรีเว็บโฮสติ้งนี้ก็จะได้รับการต่ออายุด้วย
 • ห้ามนำบริการนี้ไปใช้เพื่อเผยแพร่เว็บไซต์หรือข้อมูลผิดกฎหมายทุกประเภท เช่น หมิ่นสถาบันฯ ละเมิดลิขสิทธิ์ ลามกอนาจาร การพนัน เป็นต้น
 • ห้ามนำบริการนี้ไปใช้ในการส่งอีเมลขยะ (Spam Mail)
 • หากตรวจสอบพบว่าลูกค้าได้ละเมิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การใช้งานฟรีเว็บโฮสติ้งสำหรับทุกโดเมนโดยทันที ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้อีก
 • หากลูกค้าได้มีการยื่นความประสงต์ขอใช้บริการฟรีเว็บโฮสติ้ง ถือว่าลูกค้าได้ยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขฉบับนี้แล้ว
 • เงื่อนไขเพิ่มเติม กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ
โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นผู้ให้บริการ หลอกให้ชำระเงินต่ออายุบริการอ่านต่อ