SSL หรือ Socket Secure Layer คือมาตรฐานการรรักษาความปลอดภัยของการรับ-ส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต เนื่องจากเว็บไซต์ทั่วไปมักจะใช้งานในลักษณะ HTTP ซึ่งไม่สามารถป้องกันการดักขโมยข้อมูลได้ หากต้องการรักษาความปลอดภัยของการรับ-ส่งข้อมูลของเว็บไซต์จำเป็นต้องใช้งานในลักษณะ HTTPS เพื่อช่วยในการเข้ารหัสข้อมูลที่มีการรับ-ส่งภายในเว็บไซต์ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีใบรับรอง (SSL Certificate) มิฉะนั้นแล้วผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ของท่านผ่าน HTTPS โดยไม่มีใบรับรองที่ถูกต้องจะปรากฎหน้าจอสีแดงเพื่อเตือนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านเสียผู้เข้าชมหรือเสียลูกค้าไปได้อย่างน่าเสียดาย

ด้วยบริการ SSL Certificate จาก SiamLiveHost จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้เว็บไซต์ที่มีการรับ-ส่งข้อมูลที่สำคัญ เช่น ระบบการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการที่มีการชำระผ่านบัตรเครดิตแบบออนไลน์ ระบบสมาชิก ระบบบริหารจัดการลูกค้า หรือระบบบริหารจัดการธุรกิจที่จำเป็นต้องมีการล็อกอินเข้าสู่ระบบ เป็นต้น โดยเราให้บริการใบรับรองจากผู้ให้บริการในต่างประเทศที่มีมาตรฐานพร้อมความปลอดภัย ในอัตราค่าบริการที่ไม่แพง

โปรดทราบ! หากท่านไม่มั่นใจว่าควรใช้ SSL Certificate แบบใด กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่ และกรุณาตรวจสอบผู้ให้บริการเซิฟเวอร์ของท่านก่อนว่าสามารถติดตั้งใบรับรอง SSL Certificate ได้หรือไม่ เมื่อสั่งซื้อแล้วไม่สามารถคืนเงินได้

Sectigo SSL (ชื่อเดิม Comodo CA)

[go_pricing id=”comodo_ssl_certs”]

สมัคร Shared Hosting รายปี รับส่วนลดเพิ่ม 5% เพียงกรอกโค้ด SHAREDHOST5Pเลือกแพ็กเกจ