1. หากผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจในบริการ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะขอคืนเงินได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ท่านชำระเงิน ผ่านแบบฟอร์มการคืนเงินที่ https://support.zimple.cloud/submitticket.php?step=2&deptid=7 เท่านั้น
 2. บริการที่สามารถขอคืนเงินได้ คือ บริการเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) ทุกแพ็คเกจที่มีการจำหน่ายอยู่บนเว็บไซต์ www.siamlivehost.com เท่านั้น บริการอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ไม่สามารถขอคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 3. ค่าใช้จ่ายในการอัพเกรดแพ็คเกจบริการ ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 4. บริการเสริมทุกประเภท ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 5. บริการเกี่ยวกับโดเมนเนมทุกประเภท ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 6. สงวนสิทธิ์หักค่าบริการย้ายข้อมูล หากผู้ใช้บริการได้ขอความช่วยเหลือจากเราในการย้ายข้อมูลจากผู้ให้บริการอื่น ไม่ว่าจะมีการคิดค่าบริการย้ายข้อมูลมาก่อนหรือไม่ก็ตาม (พิจารณาเป็นรายกรณี)
 7. สงวนสิทธิ์หักค่าธรรมเนียมการคืนเงิน เมื่อมีการเรียกเก็บจากธนาคารหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
 8. กรณีผู้ใช้บริการได้ชำระเงินเข้ามาด้วยช่องทางบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ PayPal การคืนเงินจะดำเนินการผ่านธนาคารผู้ออกบัตรหรือ PayPal เท่านั้น
 9. หากลูกค้าละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการข้อใดข้อหนึ่งของเรา (เช่น เผยแพร่ข้อมูลหรือทำเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร ละเมิดลิขสิทธิ์ หมิ่นสถาบันฯ การพนัน สแปม เป็นต้น) เรามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการของลูกค้าทันทีโดยไม่คืนค่าบริการแต่อย่างใดทั้งสิ้น
 1. If you are not satisfied with your purchase for our services, within 7 days from the purchase date, we will fully refund the cost of your order by filling the refund form at https://support.zimple.cloud/submitticket.php?step=2&deptid=7.
 2. The only refundable service is “web hosting service” as advertised on the website www.siamlivehost.com only. Other services are not eligible for refund.
 3. Any upgrade order is non-refundable.
 4. Any add-on service is non-refundable.
 5. Any domain name service is non-refundable.
 6. In the case that we provided a data migration service from your previous provider, we will deduct the fee of such service from your refundable amount.
 7. The transaction fee will also be deducted from your refundable amount.
 8. In the case that your invoice was paid by credit/debit card or PayPal, the refund will be reversed directly to the origin of your payment method.
 9. If you violate our terms of services (such as host a illegal site), we have the right to terminate your service immediately and no refund will be given.
โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นผู้ให้บริการ หลอกให้ชำระเงินต่ออายุบริการอ่านต่อ