SiamLiveHost เล็งเห็นถึงความสำคัญของน้อง ๆ เยาวชน ที่ต้องการฝึกฝนทักษะ แสดงความสามารถในการออกแบบ จัดทำเว็บไซต์ จึงได้จัดทำโครงการ $tudent Price เอาใจเด็กสร้างเว็บ ที่จะมอบโปรโมชั่นและส่วนลดพิเศษ แก่น้อง ๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในการเช่าใช้บริการ Web Hosting ซึ่งมีคุณภาพทั้งการใช้งาน และการให้บริการสูงกว่าบริการฟรีเว็บโฮสติ้ง (Free Web Hosting) ที่จะเป็นส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในการฝึกฝนทักษะด้านการจัดทำเว็บไซต์ในประเภทต่าง ๆ และต่อยอดไอเดียได้อีกมากมาย

สิทธิประโยชน์และส่วนลดสำหรับสมาชิก $tudent Price

 • รับส่วนลด 10% ทันที เมื่อสมัครใช้บริการ Web Hosting ทุกแพ็คเกจ เมื่อเลือกชำระค่าบริการเป็นรายปีขึ้นไปเท่านั้น
 • รับส่วนลดในการจดโดเมนเนม .in.th จากปกติ 420 บาท/ปี เหลือเพียง 350 บาท/ปี
 • สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษซึ่งจัดขึ้นสำหรับสมาชิกของโครงการ $tudent Price เท่านั้น

คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ $tudent Price

 1. ผู้ที่สามารถสมัครเข้าโครงการฯ ได้จะต้องเป็นผู้มีสถานภาพนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ โดยยึดวัน เดือน ปีเกิดในบัตรประจำตัวประชาชน และศึกษาในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหลักสูตร รวมถึงเนติบัณฑิต โรงเรียนฝึกอาชีพและโรงเรียนสอนภาษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหลักสูตร ณ วันที่มีการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
 2. เมื่อได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ท่านจะได้รับสถานภาพเป็นสมาชิกในประเภท $tudent Price เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ และท่านจะได้รับรหัสส่วนลด (Promotion Code) เพื่อใช้รับส่วนลดพิเศษในการสมัครใช้บริการต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 1 ปี โดยไม่จำกัดจำนวนบริการที่สมัคร
 3. รหัสส่วนลด (Promotion Code) ที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับ อนุญาตให้ใช้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น การนำรหัสส่วนลดให้บุคคลอื่นไปใช้งานถือเป็นการละเมิดเงื่อนไข และท่านจะถูกเพิกถอนรหัสส่วนลดและสถานภาพสมาชิกโดยทันที
 4. สิทธิประโยชน์และส่วนลดที่ไดัรับจากโครงการฯ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ และไม่สามารถใช้สิทธิ์ Money Back Guaranteed ได้ในทุกกรณี
 5. สิทธิประโยชน์และส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี
 6. หากในวันที่ชำระเงิน ท่านไม่อยู่ในสถานภาพสมาชิกประเภท $tudent Price ท่านจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์และส่วนลดตามเงื่อนไขของโครงการฯ โดยจะต้องชำระค่าบริการตามอัตราปกติที่กำหนดไว้
 7. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ถูกเพิกถอนออกจากโครงการอันเนื่องมาจากคุณสมบัติไม่เข้าเงื่อนไข หรือมีการละเมิดเงื่อนไขที่กำหนด จะไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้อีก
 8. หากเกิดกรณีพิพาทไม่ว่าเรื่องใด ๆ ก็ตาม คำตัดสินของผู้ให้บริการถือเป็นที่สุด
 9. ผู้ให้บริการอาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ $tudent Price

 1. ท่านต้องสมัครเป็นสมาชิกของเรา โดยสามารถสมัครได้ที่ https://support.zimple.cloud/register.php (ผู้สมัครสมาชิกและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครต้องเป็นบุคคลเดียวกัน)
 2. จัดส่งเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 2 รายการ หากต้องการขีดคร่อมเอกสารให้เขียนว่า “สำหรับสมัครใช้บริการกับ SiamLiveHost.com เท่านั้น” โดยส่งเอกสารมายังอีเมล support (at) siamlivehost.com หรือโทรสาร 02-107-5833 กด 3
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา ที่ยังไม่หมดอายุ
 3. เมื่อเราไดัรับเอกสารจากท่านแล้ว จะดำเนินการพิจารณาและปรับให้เป็นสมาชิกประเภท $tudent Price พร้อมส่งอีเมลแจ้งถึงสิทธิประโยชน์ให้ท่านทราบ ภายใน 24 ชั่วโมงของวันและเวลาทำการ
โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นผู้ให้บริการ หลอกให้ชำระเงินต่ออายุบริการอ่านต่อ