โครงการ Power of Giving❤️ คืออะไร?

แม้เราจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก แต่เราตระหนักดีถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบของธุรกิจต่อการพัฒนาสังคมไทย โดยเราได้จัดโครงการ Power of Giving❤️ ซึ่งเป็นแคมเปญที่จะส่งต่อ “การให้” เพื่อช่วยเหลือสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

เราจะบริจาคกำไรส่วนหนึ่งจากการดำเนินธุรกิจของเรา ไปเพื่อการสาธารณประโยชน์และการรักษาผู้ป่วยต่อไป

ฉันจะร่วมบริจาคได้อย่างไร

  • เพียงท่านเลือกใช้บริการของเรา ท่านก็จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “การให้” กับโครงการ Power of Giving❤️ นี้แล้ว เนื่องจากเราจะคืนกำไรส่วนหนึ่งจากการดำเนินธุรกิจของเราไปสู่โครงการดังกล่าวนี้
  • หากท่านลูกค้ามีความประสงค์ในการร่วมบริจาคเงินเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นผู้ให้บริการ หลอกให้ชำระเงินต่ออายุบริการอ่านต่อ